Polityka prywatności serwisu www.fleetpoland.pl

Przedstawiona poniżej polityka prywatności serwisu internetowego www.fleetpoland.pl wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, pozyskanych podczas Twojej aktywności w naszym serwisie.     

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mirent Sp. z o.o. ulica Wadowicka 14, Kraków 30-415, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie KRS 0000385683,  NIP: 6793066183, Regon: 121524979.

Jak działa strona www.fleetpoland.pl?

Korzystając z niniejszego serwisu internetowego przeglądasz jego treść celem zapoznania się z naszym przedmiotem działalności oraz pozostawiasz dane osobowe w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub/i uzyskania informacji o ofercie lub/i w celu wysłania Ci naszego newslettera.

Jakie dane gromadzimy?

Mirent Sp. z o.o. gromadzi następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego,  przedstawienia oferty oraz realizacji usługi.

W jakim celu gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane osobowe, pozyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej  www.fleetpoland.pl są nam potrzebne:

  • w celu realizacji Twojego zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty, a podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, udzielona automatycznie w momencie wysłania zapytania (poprzez formularz kontaktowy);
  • w celu przesyłania Ci naszego newslettera, mogącego zawierać oferty, a podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda, udzielona oddzielnie i specjalnie w tym celu w momencie wysłania formularza;
  • w celu realizacji Twojej rezerwacji samochodu, a podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, udzielona automatycznie w momencie wysłania wypełnionego  formularza rezerwacji/ zgłoszeniowego;
  • w celu zawarcia i wykonania umowy wynajmu, wtedy podstawą przetwarzania Twoich danych będzie umowa;
  • by móc w razie potrzeby dochodzić ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań - tutaj podstawą przetwarzania Twoich  danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes.   

Możemy również rejestrować dane jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Serwis internetowy korzysta z plików cookies. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z  naszą Polityką cookies.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres  przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych w sposób opisany w  tej polityce prywatności jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, ale zawsze zgodny z wymogami prawa.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub bezpośrednio przez Twój kontakt telefoniczny lub pocztą email w celu realizacji Twojego zapytania oraz w celu przedstawienia oferty. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przedstawienia oferty, maksymalnie 6 miesięcy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty i zawarcia umowy.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w związku z przesyłaniem newslettera w celu prowadzenia komunikacji z Tobą, informowania Cię o nowościach i ofertach. Dane będą przetwarzane do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 7 lat od zakończenia umowy lub wyrażenia zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia zapytania czy zawarcia umowy, jednakże jest niezbędne do otrzymywania newslettera.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym /rezerwacyjnym samochodu w celu realizacji usługi wynajmu oraz w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przedstawienia oferty rezerwacji, maksymalnie 6 miesięcy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia rezerwacji i zawarcia umowy.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wykonania umowy, a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

Jakie są Twoje prawa?

Posiadasz prawo do:

  • dostępu do treści Twoich danych;
  • możliwości  poprawienia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych możesz otrzymać kontaktując się z nami email: biuro@mirent.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Mirent Sp. z o.o. ul. Wadowicka 14, Kraków 30-415.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego