Jakie korzyści

 

KORZYŚCI Z WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO

Finansowe 

 • Precyzyjne planowanie budżetu oraz przewidywalność kosztów - stałe, miesięczne raty wynajmu umożliwiają łatwe i precyzyjne planowanie wydatków związanych z firmową flotą
 • Niższe koszty - dzięki dokładnemu dobraniu parametrów floty i świadczonych usług, a także rabatom oferowanym stałym klientom
 • Brak wpłaty początkowej - firma flotowa pokrywa koszt zakupu samochodów klienta, dzięki czemu nie jest wymagany wkład początkowy; uwolniony w ten sposób kapitał można przeznaczyć na rozwój własnej działalności  
 • Większa zdolność kredytowa - wynajmowane pojazdy nie obciążają bilansu firmy

Podatkowe

 • Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania pojazdów – zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od towarów i usług
 • Raty wynajmu to koszt uzyskania przychodu – zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

Administracyjne

 • Elastyczna oferta - każda oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, do parametrów jego floty oraz do specyfiki jego działalności
 • Obowiązki z głowy - firma flotowa przejmuje od klienta obowiązki związane z opieką nad służbowymi samochodami, w tym z ich zakupem, serwisowaniem, ubezpieczeniem etc.
 • Specjalistyczna wiedza i "know - how" - doświadczeni konsultanci firmy flotowej doradzają klientom, jak w optymalny sposób skonstruować flotę, pomagają również opracować politykę flotową

​Biznesowe

 • Outsouring usług nie związanych z główną działalnością operacyjną firmy
 • Brak ryzyka biznesowego, także związanego z rozwojem, jak i elatycznym ograniczeniem ilości floty

​Główna zasada

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego