Wynajem długoterminowy samochodów w 2016 r.

04/04/2017

Według danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, branża wynajmu długoterminowego samochodów w 2016 r. urosła o 11,5% r/r. Co piąty nowy samochód osobowy kupowany w minionym roku przez firmy i przedsiębiorców w Polsce, znajdował się w wynajmie długoterminowym. Ta forma budowania floty z roku na rok intensywnie rośnie. Wysokie tempo wzrostu odnotował także rynek wynajmu krótkoterminowego, który w 2016r. urósł o 19,7% r/r.

Rok 2016 był dla branży motoryzacyjnej bardzo udany, sprzedało się aż 416 tys. nowych samochodów, z czego aż 67,7%, czyli 281,7 tys., to zakupy firm. W porównaniu z 2015 r. sprzedaż wzrosła o ponad 61 tys. aut. Wzrost ten wygenerowały głównie firmy, które łącznie nabyły prawie 50,5 tys. samochodów osobowych więcej, niż rok wcześniej.

W 2016 r. z wynajmu długoterminowego skorzystał już co piąty polski przedsiębiorca, pozyskując samochód osobowy na potrzeby prowadzonej działalności. Branża wynajmu długoterminowego zakupiła 54 tys. samochodów osobowych, to o ponad 21% więcej niż w roku 2015 i o ponad 33% więcej niż 2 lata temu. Udział branży w łącznej sprzedaży aut osobowych do firm wyniósł już 19,2%. Oznacza to, że łączna liczba samochodów w wynajmie długoterminowym, najważniejszej z usług CFM (Full Serwis Leasingu) była na koniec minionego roku o ponad 12 tys. większa niż rok wcześniej.

Według Sławomira Wontruckiego, Prezesa Zarządu PZWLP i Prezesa LeasePlan Polska - Wysokie i wciąż rosnące tempo wzrostu liczby aut w wynajmie długoterminowym jest potwierdzeniem, że branża ta ma przed sobą nadal bardzo duży potencjał, a rynek w Polsce jest jeszcze wciąż mocno nienasycony. Jeszcze dekadę temu wynajem długoterminowy był usługą znaną niemalże wyłącznie międzynarodowym korporacjom, obecnie z rozwiązania tego korzysta już co piąta firma z sektora MŚP, a branża CFM generuje znaczącą, bo ok. 20-procentową część całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm. Należy się spodziewać, że w perspektywie najbliższych kilku lat znacząco wzrośnie odsetek małych i średnich firm korzystających z tej formy finansowania floty. Dalszemu szybkiemu rozwojowi usług CFM w Polsce będzie sprzyjał coraz bardziej widoczny wśród przedsiębiorców w naszym kraju trend, polegający na odchodzeniu od modelu posiadania aut na rzecz ich używania oraz kompleksowej obsługi przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę. Wynajem długoterminowy samochodów doskonale się w ten trend wpisuje. Branża będzie również odgrywała coraz bardziej istotną rolę dla całego rynku motoryzacyjnego – i chodzi tu nie tylko o rosnący udział w sprzedaży nowych samochodów. Należy bowiem pamiętać, że wynajem długoterminowy jest usługą, która składa się nie tylko z finansowania aut, ale i szeregu dodatkowych świadczeń związanych z obsługą floty. Większa liczba zakupionych samochodów oznacza zatem zawsze także większą ilość pojazdów naprawianych w serwisach, większy wolumen nabywanych do nich opon, ubezpieczeń itd.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego