Finansowe korzyści z wynajmu długoterminowego

Precyzyjne planowanie budżetu oraz przewidywalność kosztów – stałe, miesięczne raty wynajmu umożliwiają łatwe i precyzyjne planowanie wydatków związanych z firmową flotą
Niższe koszty – dzięki dokładnemu dobraniu parametrów floty i świadczonych usług, a także rabatom oferowanym stałym klientom
Brak wpłaty początkowej – firma flotowa pokrywa koszt zakupu samochodów klienta, dzięki czemu nie jest wymagany wkład początkowy; uwolniony w ten sposób kapitał można przeznaczyć na rozwój własnej działalności
Większa zdolność kredytowa – wynajmowane pojazdy nie obciążają bilansu firmy

Podatkowe korzyści z wynajmu długoterminowego

Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania pojazdów – zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od towarów i usług
Raty wynajmu to koszt uzyskania przychodu – zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

Administracyjne korzyści z wynajmu długoterminowego

Elastyczna oferta – każda oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, do parametrów jego floty oraz do specyfiki jego działalności
Obowiązki z głowy – firma flotowa przejmuje od klienta obowiązki związane z opieką nad służbowymi samochodami, w tym z ich zakupem, serwisowaniem, ubezpieczeniem etc.
Specjalistyczna wiedza i „know – how” – doświadczeni konsultanci firmy flotowej doradzają klientom, jak w optymalny sposób skonstruować flotę, pomagają również opracować politykę flotową

​Biznesowe korzyści z wynajmu długoterminowego

Outsouring usług nie związanych z główną działalnością operacyjną firmy
Brak ryzyka biznesowego, także związanego z rozwojem, jak i elatycznym ograniczeniem ilości floty

​Główna zasada